Bioraffinering - de vigtigste udviklingsområder

Bioraffinering - de vigtigste udviklingsområder

Partnerskabet har bestilt dette notat hos NIRAS med det formål at identificere og pege på nogle af fokusområderne med væsentligt udviklingspotentiale inden for bioraffinering i Danmark. Udarbejdelsen af notat er støttet af GUDP.

De beskrevne fokusområder vurderes kommercielt interessante for danske
virksomheder og samtidig vurderes at kunne bidrage til et mere bæredygtigt landbrug og øvrig produktion.I udvælgelsen af aktuelle, realistiske, kommercielt interessante og bæredygtige fokusområder, har følgende kriterier været anvendt:
• Området skal have store perspektiver (altså potentiale i Danmark og senere resten af verden)
• Området skal rumme kommercielle muligheder, der forventes realiseret inden 2030
• Området skal bidrage til en mere bæredygtig produktion

Notat—Konkretisering-af-fokusomraader-med-udviklingspotentiale