Dansk Miljøteknologi: Politikerne overser miljøproblem med overløb

(Foto: Colourbox)

Dansk Miljøteknologi: Politikerne overser miljøproblem med overløb

DUPLIK: Politikerne bør have mere fokus på forurening fra overløb, og det bør Danva og Dansk Miljøteknologi være enige om, skriver Jørn Jespersen, direktør i Dansk Miljøteknologi.

Af Jørn Jespersen
Direktør i Dansk Miljøteknologi

Direktør for Danva, Carl-Emil Larsen, mener i Altinget 16. august, at jeg er ukorrekt, når jeg 8. august påpeger, at overløb af spildevand er et overset miljøproblem. Men når jeg læser Carl-Emil Larsens indlæg, slår det mig, at vi er enige om det meste.

Den største udledning af kvælstof kommer fra landbruget, skriver Carl-Emil Larsen. Enig. Der er ingen tvivl om, at udledningen af næringsstoffer fra landbruget udgør den største udfordring i den danske vandmiljøindsats. Og problemer med udledning af spildevand kan på ingen måder bruges til at fjerne fokus fra den udfordring. Proportionerne skal være på plads.

Forsyningerne gør i disse år en stor indsats for klimatilpasning som følge af de tiltagende regnmængders belastning af kloaknettet med overløb til følge, skriver Carl-Emil Larsen. Det er vi også enige om, og det vil alt andet lige bidrage til at reducere forureningen fra spildevandsoverløb.

Der er mangel på politisk fokus
Danva er enig i, at de forureningsmæssige konsekvenser af regnbetingede overløb skal minimeres, men påpeger en række lovgivningsmæssige forhold og politisk træghed nogle steder som barrierer for den nødvendige indsats. Og det er netop denne mangel på politisk fokus – i både Folketinget og nogle kommuner – som vi Dansk Miljøteknologi gerne vil gøre opmærksom på og samarbejde med Danva om at rette op på.

Der er brug for, at vi i fællesskab gør op med mantraet om, at vandtaksten bare skal være så lav som muligt. Der skal effektiviseres, javel, men der skal også investeres i for eksempel klimatilpasning til gavn for forbrugerne. Der er jo ikke meget ved som forbruger at have sparet 10 kroner på vandregningen, hvis man får kloakvand i kælderen, når der er kraftigt regnvejr.

Og lokalpolitikerne skal vide, at krav om så lave vandtakster som overhoveder muligt risikerer at resultere i oversvømmelser, overløb og manglende forsyningssikkerhed.

Vi er også enige om, at der er behov for en hurtig revision af reglerne om medfinansiering fra kommunernes side af nye regnvandsløsninger på overfladen, som samtidig kan bidrage til grønne løsninger og nye rekreative muligheder.

Og endelig er vi enige om, at det haster med at få færdiggjort vejledningen om, hvordan kommunerne mere præcist og ensartet opgør belastningen fra overløbene.

Spildevandsselskabernes indsats gavner mennesker og miljø, slutter Carl-Emil Larsen sit indlæg. Det er vi helt enige om. Og jeg tror derfor også, at vi er enige om at arbejde for de rigtige rammer og lokalpolitisk opmærksomhed om og opbakning til denne vigtige indsats.