Dansk Miljøteknologis bemærkninger til rammenotat til EU- specialudvalget om Kommissionens meddelelse ”En bæredygtig europæisk bioøkonomi: Større økonomisk, social og miljømæssig sammenhæng”

Dansk Miljøteknologis bemærkninger til rammenotat til EU- specialudvalget om Kommissionens meddelelse ”En bæredygtig europæisk bioøkonomi: Større økonomisk, social og miljømæssig sammenhæng”

Dansk Miljøteknologi er glade for, at Regeringen har justeret sin holdning til EU Kommissionens bioøkonomi meddelelse, så også forarbejdning af biomasse, herunder den danske miljøteknologiske branche, omfattes. Forståelsen af at bioøkonomi i Danmark både baserer sig på et stærkt fødevareerhverv og en stærk forarbejdningssektor, herunder miljøteknologisk branche, er vigtig, da kan bidrage til vi finder bæredygtige bioøkonomiske løsninger på tværs af værdikæden (input-forarbejdning og marked samtænkes), og ikke mindst sikrer kaskadeudnyttelse af biomassen (dvs. alle dele udnyttes, intet går til spilde).

Læs Dansk Miljøteknologis kommentarer her