Erhvervsministeren svarer Mona Juul (MF, K) om bioøkonomi

Erhvervsministeren svarer Mona Juul (MF, K) om bioøkonomi

Fg. erhvervsminister Dan Jørgensen siger: jeg har noteret, at der fra tre klimapartnerskaber, Det
Nationale Bioøkonomipanel og andre er efterspurgt en strategisk tilgang til
bioøkonomien. Der er afsat midler til at gennemføre en analyse, som
kan danne grundlaget for en mulig kommende strategi for bioøkonomi. Dette arbejde er under færdiggørelse.
Spørgsmålet om en national bioøkonomistrategi indgår i regeringens overvejelser om, hvordan bioøkonomien kan styrkes.

https://www.ft.dk/samling/20201/spoergsmaal/s749/svar/1740618/2325738.pdf