Evalueringen af klimatilpasningsindsatsen er på gaden

Evalueringen af klimatilpasningsindsatsen er på gaden

Dansk Miljøteknologi har foretaget en vurdering af evalueringsrapporten og udarbejdet forslag til politisk opfølgning.

Læs Dansk Miljøteknologis vurdering vurdering af evalueringsrapporten
og forslag til den politiske opfølgning på evalueringsrapporten.
Evalueringsrapporten er tilgængelig på Miljøstyrelsens hjemmeside.