Fokus på legionella i varmtvandssystemer

Fokus på legionella i varmtvandssystemer

Dansk Miljøteknologi har arbejdet på at skabe politisk opmærksomhed omkring legionellasmite fra varmtvandssystemer.

Nu har Sundheds- og ældreminister Ellen Trane Nørby redegjort for udviklingen af legionella-tilfælde i Danmark, og det viser sig at der er god grund til at gøre noget ved problemstillingen.

Danmark har igennem flere år haft et betydelig højere andel af smittede med legionella end i de øvrige EU-lande. Faktisk 3 gange højere end snittet i EU.

I flere EU-lande stilles der krav om vandprøver og gennemførelse af risikovurderinger af varmtvandssystemer. I Danmark har vi ikke en lovgivning der kan reducere risikoen for legionella-smitte.

Transport-, Bolig- og Bygningsministeren behandler pt et spørgsmål omkring fraværet af danske lovkrav til kontrol med varmtvandssystemer.

Se svar om udviklingen i legionella-tilfælde i Danmark her