Klima – og Miljøpolitisk Topmøde d. 27. januar 2020

Klima – og Miljøpolitisk Topmøde d. 27. januar 2020

ÅBENT FOR TILMELDINGER NU

Mandag d. 27. januar 2020
Sted: Teknologisk institut, Gregersensvej 1, 2630 Taastrup

Program og tilmelding


09.30-09.55: Ankomst og registrering


10.00-10.30: Velkomsttale:
Lea Wermelin, Miljøminister

Debat i plenum


10.30-11.00: Key-note: Danmark som grøn vindernation – hvor langt er vi og hvad mangler vi?

Oplæg ved Mikael Skou Andersen, professor på Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet.

Koordinator for projektet: “New Nordic Ways to Green Growth”.

 


11.00 -11.30: Status på grøn forskning og udvikling: Har vi den rigtige organisering, er finansieringen på plads og er indsatsen ift. erhvervslivet fokuseret nok?

Oplæg ved institutdirektør Claus Hélix-Nielsen, institut for vand og miljøteknologi, DTU
– replik fra Kurt Agerbæk Christensen, Haldor Topsøe  

 


11.30 – 12:00: Erhvervspolitik, der kan understøtte den
grønne omstilling – status og behov for nye tiltag?

Oplæg ved Anders Eldrup, tidligere administrerende direktør i DONG Energy, tidligere departementschef i Finansministeriet  og formand for regeringens kommission for grøn omstilling af personbiler


12.00 – 12.30: Internationalt udsyn:

Hvordan styrker vi EU og globalt den grønne omstilling – og gør Danmark til grønt foregangsland?

Paneldebat med Pernille Weiss, medlem af Europa-Parlamentet for de Konservative, og Niels Fuglsang, medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet.


12.30-13.30: Frokost


13.30 – 15.30: 4 Spor: Vær med til at se ind i den miljøteknologiske fremtid

Hvert spor indeholder oplæg og debat om:

Tendenser og fremtidssyn:

 • Marked
 • Krav fra samfund og borgere
 • Teknologi
 • Politik
 • Fremsynede virksomheders grønne strategier

Plenumdebatter i hvert spor afsluttes med opsamling af fremadrettede politiske konklusioner og anbefalinger

 

 


De fire spor tilrettelægges i samarbejde med FORCE Technology, Teknologisk Institut og DHI.


15.30– 15.45: Pause


15.45 – 16.45: Politisk paneldebat med ledende MF’ere

Anbefalinger fra de fire spor præsenteres for politikerne:Mette Gjerskov (S) og Katarina Ammitzbøll (C) deltager i en debat om, hvordan vi i fællesskab kan styrke og accelerere den grønne omstilling.


16:45 – 17.00: Opsamling og afslutning

v. formand for Dansk Miljøteknologi,adm. Direktør i Krüger Leif Bentsen

 

 

 

 

 


TILMELDING TIL TOPMØDET VIA DETTE LINK


Program for de 4 spor: Vand, luft, klimatilpasning og cirkulær økonomi kl. 13.30-15.30


Spor om Vand

Markedet

 • Sådan udvikler det globale marked for vandteknologi sig – Jens Brandt Bering, NIRAS
 • Hvordan finder og angriber vi markedet? – Alfa Laval Nordic
 • Hvilke muligheder og faldgruber oplever en lille virksomhed på markedet? – Mycometer (tbc)

Politik og teknologi

 • Sådan skaber vi en energi-og klimaneutral dansk vandsektor med globalt perspektiv + tendenser i efterspørgslen efter nye teknologiske løsninger – Lars Schrøder, næstformand i Klimapartnerskabet for “Affald, Vand og Cirkulær Økonomi” og direktør for Aarhus vand.
 • Lovgivning som driver for udvikling af ny teknologi – Mikkel Holmen Andersen, Unisense
 • Hvilke barrierer kan der være ved udvikling af ny teknologi?  – Jeanette Agertved Madsen, Envidan
  + Dansk Miljøteknologis forslag om teknologicenter

Krav fra kunder og samfund

 • Eksempler på fremtidens mindre vandværker – Christian Rosen Balder, Krüger
 • Håndtering af pesticider i drikkevandet – Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA
 • Anbefaling om en rådgivningsenhed i Miljøstyrelsen om pesticider i drikkevand ved Dansk Miljøteknologi

Grønne strategier

 • Nye rensetrin og kemi –  Dines Thornberg, udviklingschef, BIOFOS
 • Kommende nye initiativer mod kviksølv og andre miljøfremmede stoffer, rensning i fremtiden og nyt partnerskab – Christian Rieper, vicedirektør, Miljøstyrelsen

Anbefalinger til politikerpanelet

 

Spor om klimatilpasning

Moderator: Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut

Overløb

 • Sådan reducerer vi i Rudersdal ved Court Møller (RV).
  Medlem af kommunalbestyrelsen og formand for Miljø-og teknikudvalget i Rudersdal kommune
 • Inspiration: Lokal rensning af Svanesøen, Skanderborg kommune – Jens Bastrup, Skanderborg forsyning
 • Måling og indsats ved overløb, Dansk Miljøteknologis forslag til indsatsplan – Christian Poulsen (Wasys)
 • Afløbsstrategier for hydrauliske områder (kloakeringsformer og løsningstyper) – Birgit Paludan
 • Hvordan tænker vi separatkloakering og reduktion af overløb sammen – Ulrik Hindsberger, Teknologisk institut
 • Ny finansiering af separatkloakeringen – Carsten Nystrup, Novafos
 • Behov for nye retningslinjer for udledning af regnvand – Carsten Cronqvist, HOFOR
 • Behov for central indsats – Carsten Rosted, Orbicon
 • Eksempler på gode løsninger – Anders Hertz Kristensen, NIRAS
 • Ny lovgivning skal sikre klimatilpasning 2.0 (obligatoriske planer med tid og økonomi) ved Dansk Miljøteknologi

 Anbefalinger til politikerpanelet

 

Spor om luft

 • CO2 neutral i 2050 – et maritimt perspektiv v. Anne Sophie Vinther Hansen, Senior Innovation Project Manager, MAERSK
 • Håndhævelse af maritime emissionsgrænser, nu og i fremtiden v. Bettina Knudsen, COO/CMO, Explicit Aps
 • Sikkert arbejdsmiljø – digitale løsninger til overvågning v. Lars Gjedde, CEO, C.K. Environment A/S
 • Intellifarm – Nyeste tilføjelse til teknologilisten, der kan rense for ammoniak og lugt v. Erling Friis Pedersen, udviklingsdirektør, Agrifarm
 • Dokumentation af klimagasser v. Jacob Mønster, Projektleder, FORCE Technology
 • Reduktion af partikelemission fra brændeovne v. Jørgen Andersen, CEO, Exodraft

Anbefalinger til politikerpanelet

 

Spor om Cirkulær Økonomi med fokus på bioøkonomi

Cirkulær økonomi – overblik og tendenser

 • Tendenser og fremtidssyn ift. marked, krav fra samfund og borgere, teknologi. V., Mikael Poulsen Teknologisk Institut

Cirkulær bioøkonomi – fokus på biopolymerer

 • Nye anbefalinger om biopolymerer v. Det Nationale Bioøkonomi Panel (tbc)
 • Haldor Topsøe har udviklet MOSAIK™ teknologien til at nedbryde sukre til et produkt, der konverteret til biokemikalier, kan indgå i bl.a. tøjfibre og plastik. V. Milica Folic
 • Genanvendelse af tekstiler og biopolymerer. V. Teknologisk Institut

Plenumdebat med opsamling af fremadrettede politiske konklusioner og anbefalinger

Anbefalinger til politikerpanelet