Konference om klimatilpasning d. 23. maj 2023

Konference om klimatilpasning d. 23. maj 2023

Vandvisionen, som DMT er en del af, afholder konference om innovationsbehov og eksportpotentialer ved klimatilpasning. Se programmet for konferencen og tilmeld dig her.

Hvordan skal vi udvikle nye teknologier til klimatilpasning og sikre, at de kan eksporteres på de globale markeder? Det er udgangspunktet for denne konference om klimatilpasning, innovation og eksport.

Den danske vandsektor har arbejdet med klimatilpasning som et centralt område i mange år, og danske løsninger efterspørges globalt. Vi har udviklet nye teknologier, ikke mindst digitale, men vi skal blive bedre til at eksportere løsningerne. Det vil være til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark, og det vil bidrage til en klimavenlig vandsektor globalt.

Vi tager udgangspunkt i klimaudfordringerne for at kunne diskutere, hvor vi skal sætte ind for at kunne håndtere dem? Hvad har vi, og hvor er udviklingsbehovene i forhold til nye teknologier?

Vi ser på, hvad de relevante markeder efterspørger i forhold til digitale, smarte løsninger, og hvordan vi skaber innovation, der kan imødekomme behovene? Udvikling af nye løsninger til det danske marked skal testes, demonstreres og gøres klar til eksport, men hvor er barriererne?

Kom og giv dit bidrag til en spændende diskussion om klimatilpasning, innovation og eksport.

Se programmet for konferencen her

Tilmeld dig konferencen her (tryk på “Bestil” knap til højre)