Konference om uvedkommende vand

DANVA og Dansk Miljøteknologi afholder konference om uvedkommende vand den 12. april i Vandhuset i Skanderborg. Se program og tilmeldingsmuligheder

DANVA og Dansk Miljøteknologi afholder konference om uvedkommende vand den 12. april i Vandhuset i Skanderborg.

På konferencen sætter vi fokus på konkrete udfordringer med uvedkommende vand i spildevandssystemer. En udfordring der forstærkes af klimaforandringerne og det stigende grundvandsspejl. Vi ser på praktiske og juridiske løsningsmodeller for den fremtidige håndtering og administration af uvedkommende vand, herunder drænvand fra landbruget.

Kom og hør om:

  • Kvantificering og perspektiver for håndtering af uvedkommende vand –  set fra Miljøstyrelsens perspektiv
  • Hvor meget bidrager markdræn til den samlede mængde uvedkommende vand?
  • Administrative og juridiske udfordringer ved tilslutninger af dræn- og vandløb til afløbssystemer.
  • Hvad kan vi gøre ved uvedkommende vand og stigende grundvandsspejl?
  • Hvor kan det bedst betale sig at sætte ind over for uvedkommende vand?
  • Fra renseanlæg til ressourceanlæg – uvedkommende vand er også en udfordring her.
  • Svenske erfaringer med modellering til bestemmelse af uvedkommende vand og kosteffekter
  • Det intelligente spildevandssystem. Nyt koncept for håndtering af uvedkommende vand.
  • Debat – Hvordan kommer vandbranchen videre i fællesskab

Se Program 

Og se uddybende beskrivelse af oplæggene

 


Praktiske informationer
Dato: 12. april 2018
Tidspunkt: 09.00-16.00
Placering: Vandhuset, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg
Pris: medlemmer 1975 kr. Øvrige 2375 kr.
Tilmelding til info@danskmiljoteknologi.dk
senest den 30. marts 2018
Hent Tilmeldingsblanket