Ministerbesøg hos DMT-medlem AVS Danmark

Ministerbesøg hos DMT-medlem AVS Danmark

Erhvervsminister Rasmus Jarlov deltog som bekendt på Dansk Miljøteknologis Topmøde i januar på Teknologisk Institut. Her hørte han bl.a. på et oplæg om rensning og recirkulation af luft i industrien fra Kjeld Bagger fra AVS Danmark. Det fik Rasmus Jarlov til at invitere sig selv på besøg hos AVS den 25. februar – sammen med de konservatives EU-kandidat Pernille Weiss. Jørn Jespersen deltog på Dansk Miljøteknologis vegne. Mødet handlede især om indsatsen mod luftforurening og danske styrkepositioner på miljø- og klimaområdet. Der blev også tid til at drøfte TCO og den grønne omstilling på et mere generelt plan.