Møder i Dansk Miljøteknologi - efterår 2021

Møder i Dansk Miljøteknologi - efterår 2021

Vi ser frem mod mange spændende DMT-arrangementer i efteråret. Få overblikket her og sæt kryds i kalenderen allerede nu!

26. august: Innovations- og udviklingsprojekter inden for bioøkonomi og bioraffinering Partnerskab for Bæredygtig Bioraffinering


30. august: Vejen til en Energi- og klimaneutral vandsektor

Konference. Oplæg v/ DI, Lea Wermelin (MF, S), European Commission Joint Research Center, Miljøstyrelsen, HOFOR, DHI, Aarhus Vand, Hillerød Forsyning, Unisense, DTU, Rambøll, Vandmiljø Randers, NIRAS, Danva, Krüger, EnviDan, Udenrigsministeriet, Grundfos & DMT.
Se programmet her.

 

 


1. september: Ny grøn forskningsmission med vand som fokus
Oplæg v/ Jens Henrik Thulesen Dahl (MF, DF), DTU, Københavns Universitet, Aalborg Universitet, VIA Byggeri og Energi, Vand & Klima.
Vandpolitisk netværk


7. september: Bestyrelsesmøde hos Kamstrup, Skanderborg


15. september: Medlemsmøde om biogas
Medlemsmøde med fokus på de aspekter af biogasproduktion, der har betydning for DMT’s medlemmer. Lige fra råstofferne, der skal forgasses, overvågning af udledninger, reduktion af lugtgener, mv. Oplæg fra bl.a. Ammongas. Se programmet her.


4. oktober: Klimatilpasning – Fælles planer og handling
Oplæg v/ Signe Munk, MF (SF), Carsten Kissmeyer, (MF, V), Frederiksberg Forsyning, Novafos, Vandvender og Rambøll.
Vandpolitisk netværk.

 


17. november: Bestyrelsesmøde hos Niras, Odense


18. november: Fremtidens grønne brændsler inden for transportområdet

Luftvisionen. Læs mere her.


29. november: Energi- og Klimaneutrale løsninger
Oplæg v/ Aarhus Vand og Jens Joel, (MF, S)

Vandpolitisk netværk.


9. november: Branchemøde om generationsforureninger
I samarbejde med Danske Regioner afholdes endnu et branchemøde om status for oprensning efter de største generationsforureninger. Der vil være fokus på de tekniske problemstillinger i forbindelse med oprydningen. Mødet afholdes i regi af ATV Jord og Grundvand.


November: Medlemsmøde om luftrensning i industrien


December: Medlemsmøde om drikkevand


Øvrige møder i efteråret:

Akvakulturarbejdsgruppe
Medlemsmøder om digitalisering
Medlemsmøde om byspildevandsdirektivet med kobling til MEP Water Group.