Notat om omkostninger til oprensning af pesticidpunktkilder

Dansk Miljøteknologi har foretaget en vurdering af omkostningsniveauet til håndtering af pesticidpunktkilder i notatet pulje til oprensning af pesticidpunktkilder.

Notatet er et tillæg til et tidligere udarbejdet forslag (sommeren 2012) om etablering af pulje til håndtering af udfordringer fra landbrugets pesticidpunktkilder Se notatet her.