Nyt vandpolitisk netværk

Nyt vandpolitisk netværk

DANVA og Dansk Miljøteknologi gentager succesen fra 2017 og afholder i foråret 2019 et nyt vandpolitisk netværk - denne gang i København.

Møderækken skal skabe diskussion på tværs af vandsektoren om emner, der er relevante for både forsyninger, virksomheder, forskere, kommuner og andre i branchen.
Vi starter med en diskussion med folketingspolitikere om rammerne for vandsektoren. Derudover bliver emnerne her i foråret klima, teknologiske løsninger og fremme af partnerskaber, og vi lægger op til spændende diskussioner om temaer som: 

  • Hvad er visionerne for fremtidens vandsektor i Danmark?
  • Hvilke rammevilkår ønsker vi efter et valg?
  • Skaber den nye økonomiske regulering de rigtige rammer for innovation og udvikling i sektoren?
  • Hvordan bidrager vandsektoren positivt til klimaregnskabet?
  • Hvordan sikrer vi, at morgendagens løsninger også i fremtiden udvikles og produceres i Danmark?
  • Hvilke nye partnerskaber er der brug for, når vi skal øge eksporten?

Det er nogen af de spørgsmål, som vi vil forsøge at besvare på fire spændende formiddage den 13. marts, 8. april, 7. maj og 11. juni. Det første hos Frederiksberg Forsyning og de øvrige hos HOFOR.

Der vil være debat med relevante politikere, oplæg fra repræsentanter fra forsyningerne, forskningsmiljøet samt nogle af de mest innovative teknologileverandører.
 
Se program og tilmeld dig på linket her. Der er et begrænset antal pladser.
 
Med venlig hilsen,
 
Carl-Emil Larsen, direktør DANVA og Jørn Jespersen, direktør Dansk Miljøteknologi