Partnerskabet skriver til Folketinget med forslag til klimaplan

Partnerskabet skriver til Folketinget med forslag til klimaplan

Partnerskabet for Bæredygtig Bioraffinering skriver til Klima- og energiudvalget og til Miljø- og fødevareudvalgets medlemmer med en opfordring om at prioritere, at der i de kommende forhandlinger om en klimaplan for landbrug tages beslutning om en national strategi for bæredygtig bioøkonomi.