Præsentationer fra Topmødet d. 27. januar

Præsentationer fra Topmødet d. 27. januar

Se her alle præsentationerne fra vores Topmøde. Både fra det spændende program om formiddagen, men også fra alle sporerne.

Oplæg fra formiddagen

Danmark som grøn vindernation ved Mikal Skou Andersen, Aarhus Universitet 

Status på grøn forskning ved Claus Helíx Nielsen, DTU 

Spor om vand

EN SMEs optik på gode ideer og faldgruber, Mycometer

Lovgivning som driver for udvikling af ny teknologi ved Mikkel Holmen Andersen, Unisense

Pesticider i drikkevandet ved Carl-Emil Larsen, DANVA

Sådan skaber vi en energi-og klimaneutral dansk vandsektor med globalt perspektiv ved Lars Schroeder, Aarhus-Vand

Udfordringer med Miljøfarlige Forurenende Stoffer ved Christian Rieper, Miljøstyrelsen

Eksempler på fremtidens små vandværker ved Christian Rosen Balder,Krüger

Spor om luft

Begrænsning af luftforurening fra brændeovne ved Jørgen Andersen, Exodraft

CO2 neutral i 2050 ved Anne Sophie Vinter Hansen, Mærsk

Diffuse emissioner af metan ved Jacob Mønster, FORCE Technology

Håndhævelse af maritime emissionsgrænser ved Bettina Knudsen, Explicit

Måling i containere ved Lars Gjedde, C.K. Environment

Intelligfarm – ny teknologi til rensning af ammoniak og lugt ved Erling Friis Pedersen, Agrifarm

Spor om klimatilpasning

Afløbsstrategier ved Birgit-Paludan

Behov for central indsats i klimatilpasningen ved Carsten Rosted, Orbicon

Klimatilpasningsløsninger ved Anders Hertz Kristensen,NIRAS

Lokal rensning af Svanesøen, Skanderborg ved Jens Bastrup, Skanderborg Forsyning

Ny finansiering af seperatkloakering ved Carsten Nystrup, Novafos

Overløb- sådan reducerer vi i Rudersdal ved Court Møller (RV)

Skybrudsløsninger- og udfordringer ved Carsten Cronqvist, HOFOR

Spor om Cirkulær Økonomi