Rundbordsmøde om reduktion af ammoniakudledninger via gylleforsuring

Rundbordsmøde om reduktion af ammoniakudledninger via gylleforsuring

Tirsdag d. 4. september afholdte DMT, i samarbejde med Organe Institute, et fire timers langt rundbordsmøde med det formål at belyse muligheder og udfordringer ved brugen af gylleforsuring.

På dagen var der oplæg fra både Brian H. Jacobsen (Københavns Universitet) og Henning Lyngsø Foged (Organe Institute), og diskussionerne kom vidt omkring.

Find referatet og øvrigt mødemateriale herunder:

Referat

Præsentation BrianHJacobsen

Præsentation HenningLyngsoeFOGED

Kronik:Udvikling-i-luftkvalitet-i-DK