Så er der skudt gang i Vandpolitisk Netværk

Så er der skudt gang i Vandpolitisk Netværk

Stemningen var god og HOFOR’s lokaler godt fyldt, da Dansk Miljøteknologi og DANVA fredag formiddag skød gang i en ny omgang Vandpolitisk Netværk.

Hovedgæsten De Radikale Venstres nye miljøordfører Zenia Stampe var veloplagt og klar til kæmpe vandteknologiens sag. Zenia fik en masse god inspiration med sig hjem til nye politiske indsatser fx i: forhold til at nedbringe spildevandoverløb, indsats over for kemi i vand og en kursændring i forhold til pesticider i drikkevand.

De næste to møder kommer til at handle om:

  • 2. december: Hvordan den nye økonomiske regulering af vandsektoren kommer til at fremme innovation og teknologiudvikling i vandsektoren med MF’ere Anne Paulin (Socialdemokratiet) og Carsten Kissmeyer, Venstre som er nye forsyningsordførere. Oplæg til diskussion ved: Ole Adeler, Forsyningsdirektør HOFOR og Jørn Jespersen, direktør Dansk Miljøteknologi.

 

  • 8. januar: Hvordan den danske vandsektor bidrager til en kommende klimalov- og handlingsplan med MF’er Signe Munk (klima, miljø- og forsyningsordfører fra SF) og MF’er Katarina Ammitzbøll (Konservative – medlem af Klima, energi og forsyningsudvalget og ordfører for forskning og udvikling, EU og udviklingsbistand). Oplæg til diskussion ved: Lars Schrøder, direktør Aarhus Vand og Theis Gadegaard, forretningschef Krüger.

Hvis de resterende møder har interesse så kontakt Jonas Fredsted Villadsen (jfv@danskmiljoteknologi.dk) for at høre om muligheden for deltagelse.