Spildevandsbekendtgørelse er nu i høring

Der er umiddelbart lagt op til flere positive ændringer. Der sker opfølgning på Rigsrevisionens kritik af Miljøstyrelsens tilsyn med spildevand, der indsættes en ny bestemmelse vedr. kvælstof og fosforindholdet ved produktion af teknisk vand fra renset spildevand og der forsøges et livtag med forsyningers planlagte overløb.

Dansk Miljøteknologi afgiver høringssvar. Eventuelle input skal sendes til Signe Sonne-Holm (ssh@danskmiljoteknologi.dk) inden d. 9. maj.