Succesfuldt topmøde i dansk Miljøteknologi

Den 22. januar afholdte Dansk Miljøteknologi topmøde med op mod 100 deltagere fra miljøteknologiske virksomheder og centrale embedsmænd og politikere

Dagen blev indledt med debat mellem de tre finanspolitiske ordførere Anders Johansson (K), René Christensen (DF) og Martin Lidegaard (RV), om hvordan man finanspolitisk kan styrke miljøteknologien.

Dernæst overtog erhvervsminister Rasmus Jarlov talerstolen med budskabet om, at klima- og miljøproblemer skal løses med teknologier og ikke via mindre forbrug og lavvækst. Det er derfor vigtigt at skabe gode rammer for, at dansk erhvervsliv kan fortsætte med at udvikle nye teknologier. Rasmus Jarlov blev også introduceret for tre cases fra vores medlemsvirksomheder: Monitorering af skibes udledninger på havet (Danfoss IXA), recirkulation i industrien (AVS Danmark) og en ambitiøs vandforsyningssektor (NIRAS). Ministeren havde flere opklarende spørgsmål, og takkede for de meget konkrete input.

Afslutningsvist fik Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding ordet. Hun benyttede sin taletid til at afdække hvordan DN og Dansk Miljøteknologi komplementerer hinanden i arbejdet med at løse miljøproblemerne i landet. Og så opfordrede hun til, at det miljøteknologiske erhverv lader sig inspirere af landbrugets metoder til at komme til orde i den politiske debat.

Endelig blev der afholdt 11 sessioner med centrale temaer indenfor miljøteknologi.
Referater fra sessionerne er tilgængelige på medlemssiden.

Der skal lyde en stor tak til Teknologisk Institut for at lægge hus til dagen.