Tak for deltagelsen på årets sommermøde i Dansk Miljøteknologi

VI KAN MERE END VI TROR og vi skal spille hinanden gode – det var temaet på årets sommermøde i Dansk Miljøteknologi.

Der er behov for, at vi kommer op i tempo på reguleringssiden, tænker holistisk og i hele værdikæder, og ikke mindst sikrer at energi, klima og miljø tænkes sammen, da udfordringer og løsninger er tæt forbundet. Det var det overordnede budskab fra formand for Dansk Miljøteknologi, Kirsten Brosbøl, på Dansk Miljøteknologis sommermøde.

På sommermødet blev det drøftet hvordan klog regulering og stærk dansk miljøteknologi skaber fremdrift i den grønne omstilling. Her havde vi besøg af en række toppolitikere og engagerede oplægsholdere og debattører.

Der skal derfor lyde en stor tak til medlemmer af Europa-Parlamentet Pernille Weiss og Niels Fuglsang for en spændende snak om betydningen af European Green Deal og behovet for bindende mål frem for hensigtserklæringer, så medlemslandene forpligtes.

Der skal også lyde en kæmpe tak til miljøminister Lea Wermelin, som stillede op og svarede på spørgsmål fra tre medlemsvirksomheder, som havde mulighed for at pitche en aktuel case for ministeren. AVK International talte om de teknologiske muligheder for, hvordan vi kommer i mål med den klima- og energineutrale vandsektor, Umicore understregede behovet for skærpede Euro-normer til forbedringer af luftkvaliteten og endelig fortalte Grundfos om mulighederne for genbrug af procesvand i industrien og behovet for politisk handling.

Som det sidste punkt på dagen var der lagt op til debat om den miljømæssige side af Power to X agendaen, hvor bl.a. udfordringen med af skaffe og bortskaffe vand til elektrolyseprocessen blev drøftet. Her skal der også lyde en kæmpe tak til Klima- energi-, og forsyningsordfører Anne Paulin (A) og Christian Motzfeldt fra Erhvervsfremmebestyrelsen samt til medlemsvirksomhederne Topsoe og Krüger. Her blev det tydeligt, at der er behov for at sætte vand på den energipolitiske dagsorden.

Alt i alt en meget spændende dag med gode debatter og lejlighed til uformel dialog og netværk. Vi ser frem til endnu flere spændende og faglige møder fremover.