Troels Lund Poulsen er hovedtaler til Dansk Miljøteknologis Årsmøde d. 26. februar

Troels Lund Poulsen er hovedtaler til Dansk Miljøteknologis Årsmøde d. 26. februar

Programmet er endnu ved at blive puslet helt på plads, men vi er glade for at kunne fortælle, at Troels Lund Poulsen, formand for Venstre, gæster mødet, der i år afholdes hos Kamstrup ved Skanderborg.

Danmark har traditionelt haft et stærkt grønt omdømme, og vi har en selvforståelse som en grøn førernation. Men andre lande ser også muligheder i den grønne omstilling, og Danmarks konkurrence evne på de grønne teknologier er under pres. Hvis vi skal bibeholde de grønne danske førerpositioner – og muligheden for at opdyrke nye – er det nødvendigt at udvikle de nationale rammer for innovation, udvikling og demonstration for den grønne del af det danske erhvervsliv. Her kommer teknologiudvikling og –forståelse til at være helt afgørende.

Der er vilje og talent i det private erhvervsliv til at yde en stor indsats, og vælgerundersøgelser placerer igen og igen klima og miljø højt på vælgernes dagsorden. Hvordan omsætter vi dette til politisk handling – regulering og investeringer – der kan fremme dansk miljøteknologi og skabe et stærkt hjemmemarked og udstillingsvindue for grøn eksport?

Det er nogle af de spørgsmål, som Troels Lund Poulsen vil give sit syn på.

Programmet starter med en generalforsamling (kun for medlemmer) og slutter med en god middag, der er åben for alle.

Sæt stort kryds i kalenderen. Vi sender et decideret tilmeldingslink ud snarest.