Vandpolitisk Netværk 2023

Vandpolitisk Netværk 2023

Læs mere om årets fire spændende møder i Vandpolitisk Netværk 2023.


VANDPOLITISK NETVÆRK MØDERÆKKE I 2023


Vandpolitisk Netværk er et livligt netværk af vandselskaber og miljøteknologiske virksomheder. Vi diskuterer politisk relevante emner og giver vigtigt input videre fra branchen til de ansvarlige politikere. Innovation og udvikling er gennemgående diskussionstemaer for alle møder. Vel mødt!


Møde 1: Klimatilpasning: klimatilpasningsplan, muligheder og hvordan kommer vi videre?

Dato: 19. april 2023 kl. 8.30-13.00

Mødested: HOFOR, Ørestadsboulevard 35, 2300 København S

Ekstremt vejr som følge af klimaforandringer er ikke længere en fjern fremtid. Det er nutid. Alligevel går det langsomt med at få klimatilpasset vores byer og kyster, så de er modstandsdygtige overfor skybrud, stigende grundvand og stormflod.

Derfor dedikerer vi årets første møde i Vandpolitisk Netværk til at diskutere den nationale klimatilpasningsplan, samfundsøkonomien i indsatsen samt se på, hvordan vi som branche kan sætte skub i arbejdet med en national klimatilpasningsplan.

Brian Hansen, direktør i HOFOR sparker debatten i gang med et oplæg om regulering på klimatilpasningsområdet og hvilke konsekvenser reguleringen har.

PROGRAM FOR DAGEN:

08.30-09.00   Morgenmad, kaffe og ankomst

09.00-09.10   Velkomst v. Dansk Miljøteknologi og DANVA

09.10-09.40   HOFOR og klimatilpasning v. Brian Hansen, Direktør i Vand & Spildevand, HOFOR

09.40-10.10   Samfundsøkonomi og klimatilpasning v. Camilla Damgaard, Afdelingschef, NIRAS

10.10-10.40   Pause

10.40-11.30   Rundbordsdiskussion: Politiske ambitioner på klimatilpasningsområdet

11.30-12.00   Klimasikring af storbyer ved hjælp af vandteknologi v. Mathias Poulsen, Technical &                                          Commercial manager, Nordisk Wavin

12.00-13.00   Opsamling og diskussion i plenum

13.00               Sandwich og tak for i dag!

 

 

 

 

 

Brian Hansen, HOFOR        Camilla Damgaard, NIRAS        Mathias Poulsen, Nordisk Wavin


Møde 2: Klima- og Energineutral vandsektor: status og hvordan når vi i mål?

Dato: 28. juni 2023, Kl. 12-16.30

Mødested: Frederiksberg Forsyning, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg

Den danske vandsektor er nået langt med klimaindsatsen, og indmeldinger til Miljøstyrelsen viser, at selskaberne samlet set forventer at blive energipositive inden 2030. Men indmeldingerne viser også, at der stadig er lang vej for at nå i mål på klimasiden.

På årets andet møde vil vi derfor diskutere, hvordan vi når i mål med en dansk klima- og energineutral vandsektor, samt hvordan resultaterne udbredes internationalt. Marianne Bigum (SF) bidrager til diskussionen med sine politiske ambitioner på området.

Dagens ordstyrer er: Kirsten Brosbøl, DMT

PROGRAM FOR DAGEN:

12.00-13.00   Vi byder på en sandwich og en vand

13.00-13.20   Velkomst v. Kirsten Brosbøl, DMT og Henrik Bay, Frederiksberg Forsyning

13.20-13.40   Vejen til en nordisk (og europæisk) klima- og energineutral vandsektor v. Jacob Kragh                                      Andersen, Udviklingschef, EnviDan

13.40-14.05   Udfordringer for forsyningerne ift. at blive klima- og energineutrale v. Uffe Gangelhof,                                        Vandcenter Syd

14.05-14.40   Pause

14.40-15.25   Politiske ambitioner på vandsektorområdet og debat v. næstformand i Klima-, Energi- og                                Forsyningsudvalget Marianne Bigum (SF)

15.25-15.50   Måling af klimagasser fra spildevandsanlæg – hvad er det vi observerer med dronerne? v.                              Bettina Knudsen, Explicit   

15.50-16.30   Opsamling og diskussion i plenum

16.30               Tak for i dag v. Miriam Feilberg, DANVA

 

 

 

 

Jacob K. Andersen, EnviDan              Marianne Bigum (SF)             Bettina Knudsen, Explicit 


Møde 3: Forebyggelse, oprensning og det fremadrettede arbejde bl.a. set i lyset af miljøklagenævnets nylige afgørelse af udledningskrav 

Tidspunkt: 11. september 2023 kl. 10-14

Sted: Vandcenter Syd, Skt. Jørgens Gade 213, Odense C

I løbet af de seneste år er der kommet stort fokus på udledningen af miljøfarlige stoffer til vandmiljøet – ikke mindst de allestedsværende PFAS-stoffer. Den 23. februar i år kom Miljø- og Fødevareklagenævnet med en afgørelse vedrørende udledning af miljøfarlige stoffer, der præciserer forståelsen af kravet om, at en udledning af et forurenende stof ikke må medføre en øget koncentration af stoffet i et vandområde, hvor miljøkvalitetskravet i forvejen er overskredet. Denne afgørelse har medført, at de gældende vejledninger om udledning af miljøfarlige stoffer til vandmiljøet nu er blevet suspenderet, mens Miljøstyrelsen analyserer klagenævnets afgørelse, der potentielt kan medføre markante ændringer i administrationen af reglerne på området.

Denne afgørelse er udgangspunktet for den diskussion, som vi skal have på mødet. Vi tager en snak om de fremadrettede konsekvenser, både hvad angår miljø og økonomi, og Venstres miljøordfører Erling Bonnesen deltager med en politisk replik til det store arbejde, der venter forude i forhold til at dæmme op for udledningen af uønskede stoffer og sikre et rent vandmiljø.

Efter frokost vil Vandcenter Syd fortælle om, hvordan de håndterer de miljøfarlige stoffer, og så skal vi høre om den nyeste udvikling af løsninger til oprensning for miljøfarlige stoffer.

Dagens ordstyrer er: Helle Katrine Andersen, DANVA

10.00-10.15:  Velkomst v. arrangører og Mads Leth, Direktør i Vandcenter Syd

10.15-10.30:  Implikationer af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse vedr. udledning af miljøfarlige                               stoffer, v. Rikke Slot Benyahia, Miljøministeriet

10.30-11.00:  Hvad er de samlede konsekvenser ved afgørelsen? Oplæg og diskussion i plenum

11.00-11.30:  Politisk replik fra miljøordfører Erling Bonnesen (V)

11.30-12.20:  Frokost

12.20-12.50:  Vandcenter Syds arbejde med miljøfarlige stoffer v. Uffe Gangelhof, Projektchef i                                           Vandcenter Syd

12.50-13.10:  Oprensning og destruktion af miljøfarlige forurenende stoffer med fokus på PFAS v.                                        Jonathan Guld Christensen og Emil Damgaard-Møller, Teknologisk Institut

13.10-13.30: Spørgsmål og diskussion

13.30-13.40:  Opsamling

14.00-15.00: Rundvisning på anlægget for dem, der ønsker

 

 

 

 

   Mads Leth, VCS                   Erling Bonnesen (V)                Uffe Gangelhof, VCS


Møde 4: Visioner for den danske drikkevandsforsyning

Tidspunkt: 13. december 2023 kl. 10-14:35

Sted: Dansk Miljøteknologi, Enigheden, Bygmestervej 57, 2400 København NV

På årets fjerde og sidste møde åbner vi op for en snak omkring visioner for drikkevandsforsyningen. Vi starter med en politisk debat, hvor vi sætter fokus på den nationale vandforsyning. Hvordan kommer vi i mål med de politiske visioner på området? Og hvordan sikrer vi sammenhæng mellem udfordringerne og innovationen, så det er de rigtige løsninger, der udvikles? Hvad vi ville gøre bedre, hvis vi kunne starte drikkevandsforsyningen forfra herhjemme?

Efter frokost hæver vi blikket, og tager en drøftelse af udfordringerne i den globale drikkevandsforsyning, og ikke mindst, hvordan vi bliver bedre til at bringe de danske kompetencer i spil. Det bliver bl.a. en debat om vandets betydning som en afgørende komponent i konflikter og som en betydningsfuld faktor i flere af FN’s verdensmål.

 

Dagens ordstyrer er: Dorte Skræm, DANVA

PROGRAM FOR DAGEN:

10.00-10.05: Velkomst v. Kirsten Brosbøl, Dansk Miljøteknologi

10.05-10.20: Introduktion til dagens emne v. Carl-Emil Larsen, DANVA

10.20-11.20: Politisk paneldebat m. Carsten Rasmussen (S) og Mads Duedahl (V): Hvordan opfylder vi visioner for den danske vandforsyning? Hvilke udfordringer er de største set fra jeres stol, og hvordan sikrer vi, at innovationen bidrager til at løse de udfordringer?

11.20-11.40: Vandets tværgående rolle globalt v. Torkil Jønch Clausen, International Water Advisor, Africa Water Infrastructure Programme og Action Platform for Source-to-Sea Management

11.40-12.20: Frokost

12.20-13.00: Åben dialog mellem Adam Jacobi Møller (WaterAid Denmark) og Iben Marcussen (PlanBørnefonden) omkring følgende emner:

    • Vandets rolle som en nøglekomponent i mange svære globale problemstillinger; herunder klima, konflikter, arbejdsløshed, sult, ligestilling mellem køn.
    • Vandet som en mulig løsning på nogle af udfordringerne,
    • Innovation og hvordan de danske løsninger kan spille en rolle ift. de svære globale udfordringer på vandområdet (eksempler på samarbejde med privatsektor)
    • Hvordan kan vi samarbejde i sektoren.

13.00-13.10: Hvordan gør vi det mere vedkommende for hele sektoren at arbejde med innovation? v. Pia Jacobsen, Water Valley Denmark

13.10-14.00: Kage og diskussion i mindre grupper: Hvordan sikrer vi innovationen?

14.00-14.30: Opsamling

14.30- 14.40: Tak for i dag

 

 

 

 

Mads Duedahl      Torkil Clausen         Adam Møller                Iben Marcussen         Pia Jacobsen      Carsten Rasmussen


Pris for deltagelse i 4 møder = 8.000 kr.

For yderligere info og tilmelding kontakt: 

Miriam Feilberg, DANVA, e-mail: mfe@danva.dk, tlf.: 2244 1452, eller:

Signe Sonne-Holm, Dansk Miljøteknologi, e-mail: ssh@danskmiljoteknologi.dk, tlf. 3013 6723